Được đăng bởi khách

【quay slot rong vang】MSF thông báo giải cứu hơn 400 người di cư ở ngoài khơi Malta

thời gian đăng bài:2023-12-04 06:53:04

Theôngbáogiảicứuhơnngườidicưởngoàikhơquay slot rong vango Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF), tổng cộng 440 người di cư, trong đó có 8 phụ nữ và 30 trẻ em, đã được giải cứu và hỗ trợ y tế trong chiến dịch kéo dài 11 giờ đồng hồ.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết